Parlament BiH kupuje gume isključivo po preporuci auto-klubova i magazina

Umjesto da definira tehničke karakteristike u skladu sa zakonom i propiše zakonite uslove i dokaze u vezi sa kvalitetom, Parlament je zahtijevao da gume “moraju biti testirane i preporučljive za sve uslove vožnje od strane evropskih auto-moto klubova ili specijaliziranih magazina”.

Parlament BiH u aprilu je raspisao tender za nabavku guma za službene automobile koje je planirao platiti do 70.000 maraka sa PDV-om. Vrijednost nabavke bez uračunatog poreza, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, bila je procijenjena na 59.829 KM. Međutim, automobili će malo sačekati na nove gume jer nadležni za javne nabavke u Parlamentu moraju poništiti ovaj i objaviti novi tender.

O čemu se radi? Dva ponuđača podnijela su žalbe na tendersku dokumentaciju koje je Ured za razmatranje žalbi BiH razmotrio i ocijenio osnovanim. Istovremeno, naložio je Parlamentu da žaliteljima nadoknadi troškove sastavljanja žalbi.

Prihvaćene žalbe ponuđača

Firma „Euro Dam – Jas“ d.o.o Lukavac, pored ostalog, smatrala je da je nabavka morala biti podijeljena na lotove jer je obuhvatala dva odvojena postupka – kupovinu guma i usluge montaže.

“Na ovaj način se ograničava konkurencija jer se onemogućavaju ponuđači koji nude samo auto-gume i ponuđači koji nude samo montažu da učestvuju u postupku na konkurentskoj osnovi”, navodi se u žalbi.

Također, iz ove firme konstatiraju da su u cjenovnoj prednosti ponuđači koji imaju servise u Sarajevu jer ostali moraju plaćati zakupe ili podugovarati uslugu.

I to nije sve. Ponuđačima su bili sporni i zahtjevi iz tenderske dokumentacije koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost. Žalbu je, uz „Euro Dam – Jas“, podnijela i kompanija „Guma M“ d.o.o. Mostar, a Ured za razmatranje žalbi ocijenio ih je osnovanim.

Naime, Parlamentarna skupština BiH odlučila se da na, blago rečeno, neobičan način dokazivanja kvalitete guma. Umjesto da definira tehničke karakteristike u skladu sa zakonom i propiše zakonite uslove i dokaze u vezi sa kvalitetom, Parlament je zahtijevao da gume “moraju biti testirane i preporučljive za sve uslove vožnje od strane evropskih auto-moto klubova ili specijaliziranih magazina”.

Ko plati više dobije bolju ocjenu

Žalitelj „Guma M“ u žalbi je upozorio da se rezultati testiranja automobilskih udruženja i klubova koriste samo u svrhu marketinga, a ne da bi se tvrdilo da je jedna guma bolja od druge.

“Auto-klubovi žive od proizvođača guma i uvijek će istaknuti prednosti guma proizvođača koji najviše plate, a sakriti njihove mane”, navodi se, pored ostalog, u žalbi.

Ured za razmatranje žalbi utvrdio je da se preporuke auto-moto klubova ili specijaliziranih magazina koji posluju na komercijalnoj osnovi ne mogu prihvatiti kao dokaz kvalitete. Dalje je naglašeno da je Zakonom o javnim nabavkama propisano da uvjerenja izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvalitete.

Na kraju, iz ovog ureda naglasili su da je žalbenim navodima osporena zakonitost tenderske dokumentacije, te da postupak treba u potpunosti poništiti.

Fokus.ba

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Fokus.ba

Fokus.ba

VIŠE IZ KATEGORIJE
VEZANI ČLANCI
Iako je ove dizajnerske stolice moguće nabaviti u preprodaji, po nešto nižim cijenama, ostaje otvoreno pitanje kako formirati ponudu od 950.000 KM a da ne...
Kada bolnica “Sveti apostol Luka” iz Doboja nabavlja prehrambene proizvode, onda već godinama nije pitanje ko će proći na tenderu. Da poslove redovno dobijaju “Univerzal-DO”...
Kroz Aneks II u Zakonu o javnim nabavkama BiH samo u jednom mjesecu prošle godine tražene su usluge vrijedne više od 428 miliona KM, a...