Izvještaj o monitoringu javnih nabavki: 547 miliona KM potrošeno koruptivno i netransparentno

Centar za razvoj medija i analize i portal Pratimo tendere predstavili su godišnji izvještaj o antikorupcijskom monitoringu javnih nabavki

foto: pratimotendere

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, danas je u Sarajevu predstavljen monitoring izvještaj o postupcima javnih nabavki praćenih putem portala PratimoTendere (www.pratimotendere.ba).  Rezultati praćenja ukupno 3.435 postupaka javnih nabavki, u ukupnoj vrijednosti od 590.197.863,75 KM bez PDV-a, u periodu od 1. oktobra 2022. do 30. septembra 2023. godine, pokazuju da su elementi rizika na korupciju i druge zloupotrebe utvrđeni u 2654 (77 %) praćenih postupaka javnih nabavki, čija je ukupna vrijednost 546.890.567,88 KM bez PDV-a.

Ovogodišnji rezultati monitoringa bilježe trend smanjenja ukupnog broja rizičnih nabavki – 77%,  u odnosu na godinu ranije (oktobar 2021-septembar 2022) – 90%. Broj visokorizičnih javnih nabavki (crvene zastavice) je takođe pao na 29% sa prošlogodišnjih 60%.  Ovi pozitivni statistički trendovi se mogu tumačiti kao rezultat izmjena Zakona o javnim nabavkama (stupio na snagu 10.decembra 2022.), koje su donijele nekoliko poboljšanja na polju jačanja transparentnosti: obaveza planiranja direktnih sporazuma, obaveza javne objave godišnjeg plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki, obaveza javne objave izvještaja o realizaciji ugovora. Ipak, ove statističke pokazatelje treba posmatrati samo kao uslovno pozitivne. Naime, posmatrano kroz prizmu novca, trend visokorizične javne potrošnje je kontinuiran i iznosi preko 90%.

„Očigledno je da ni najbolji zakoni, ni najbolje prakse, neće doprinijeti borbi protiv korupcije ukoliko se istražne i pravosudne institucije ne uključe u proces, odnosno ukoliko ne počnu raditi svoj posao i procesuirati odgovorne” – ocijenio je Slobodan Golubović, urednik portala Pratimo tendere.

 

”Ovdje imamo simbolično priznanje ”Zelena zastavica” koje smo prethodnih godina dodjeljivali predstavnicima ugovornih organa koji u toku godine nisu imali nijednu rizičnu javnu nabavku, ove godine nemamo nijedan ugovorni organ koji je zadovoljio te kriterijume što znači da je situacija situacija gora u odnosu na prethoni period, iako bi neki pokazatelji mogli govoriti o tome da se broj rizičnih nabavki smanjio”, rekao je Eldin Karić, izvršni direktor Udruženja ”Centar za razvoj medija i analize”.

Kroz monitoring se izdvajaju negativni primjeri: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH za planiranje javnih nabavki bez vremenskog okvira i nabavke bez plana, Općina Doboj Istok za nezakonite kvalifikacione uslove, Grad Stolac za minimalne kvalifikacione uslove i za gušenje konkurencije kroz nedijeljenje postupka nabavke na lotove, Elektroprivreda Republike Srpske za nezakonito objedinjavanje roba i usluga u jedan postupak i zloupotrebu oglašavanja, promocije i medijskih usluga, te Lutrija BiH za tendere sa unaprijed poznatim protivnikom.

”Izmjene Zakona o javnim nabavkama poboljšale su transparentnost, faze planiranja, ugovaranja i realizacije ugovora su postale transparentnije. Međutim, mi i dalje imamo očigledne zloupotrebe kod postavljanja uslova kvalifikacije i tehničkih specifikacija u tenderskoj dokumentaciji, zloupotrebe žalbenog postupka, kod evaluacije ponuda vidljivo je da u najvećem broju postupaka stigne samo jedna ponuda što znači da nema konkurencije i slično”, rekao je Golubović

PratimoTendere je portal za praćenje i otkrivanje rizičnih javnih nabavki, odnosno netransparentnih, nezakonitih, diskriminatornih, koruptivnih javnih nabavki. Portal je razvijen na posebnoj metodologiji i softverskom algoritmu, kao inovativan alat za otkrivanje elemenata korupcije u javnim nabavkama, te omogućava identifikovanje rizičnih javnih nabavki, prezentaciju uočenih neregularnosti, prijavu sumnjivih javnih nabavki i komunikaciju sa korisnicima. Portal putem zelenih, žutih i crvenih zastavica identifikuje i signalizira koje javne nabavke su rizične.

Udruženje CRMA i portal PratimoTendere provode aktivnost antikorupcijskog monitoringa javnih nabavki u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, a koji realizuju CCI, Udruženje CRMA i Transparency International uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
VIŠE IZ KATEGORIJE
VEZANI ČLANCI
Elektroprivreda HZHB, koja praktično ima monopol na tržištu na kojem posluje, odlučila je izdvojiti 200.000 KM bez PDV-a na reklamiranje. Taj novac ipak ne može...
Autoputevi Republike Srpske dodijelili su 595.000 maraka kompaniji „MANIA“ za „usluge predstavljanja započetih i izgrađenih dionica autoputa“ iako su za istu uslugu prošle godine izdvojili...
Pored pogodovanja određenim firmama za šta mu se sudi, te izvlačenja novca iz budžeta za preduzeće „Komunalije,“ najveći problem u zadnje vrijeme je, prema tvrdnjama...
Inforadar je u oktobru ove godine objavio da je samo za posljednje tri i po godine iz budžeta Bosne i Hercegovine, kantona i entiteta, advokatima...