Kategorija Kultura

Kritička teorija društva: T. Adorno, H. Markuze

Prije svega zapamti jedno, moje dijete. — Nemoral laži ne sastoji se u povredi sakrosanktne istine. Pozivati se na nju ima u krajnjem slučaju pravo ono društvo koje prema svojim prinudnim članovima ima takav odnos da traži da se otvoreno izjasne da bi ih onda moglo pouzdanije da sustigne. Univerzaln

Glembajevi uzvraćaju udarac

Kad se bog Mars preselio u Irak i Avganistan, a zvanice se razišle sa krvavog Banketa u bivšoj Jugoslaviji, Glembajevi su uputili čvrst pogled u ogledalo, popravili kravatu, pogledali na rolex i izišli na prijeme, u počasne lože fudbalskih stadiona, na modne revije i proslave vlastitih jubileja u st

Priča o Adamovom snu

Kada je vjetar prorijedio dim i prašinu od posljednje granate, koja je pala negdje dolje ispod Adamove kuće, i razišli se krici, ukazao se taj prizor. Eksplozija je, valjda, oborila ljestve ispod Adamovih nogu i on je ostao viseći o gredi niz zid svoje kuće. Njegova slabašna žena uzalud je pokušaval

Č. Darvin: Podrijetlo čovjeka

Netko tko bi želio riješiti pitanje je li čovjek preinačeni potomak nekog prethodnog oblika, vjerojatno bi najprije istražio varira li čovjek, bilo to i najmanje, u tjelesnom ustrojstvu I duhovnim sposobnostima, pa, ako bi bilo tako, prenose li se te promjene na njegovo potomstvo, u skladu sa zakoni

Viskovićevi dvori od falsifikata

Viskovićeva teza da Jergović brani Dražu jer se, kao, „udvara Srbima" je, opet, posebno besmislena. Onaj ko misli da se srbijansku književnu publiku zainteresiranu za hrvatske (ili bosanske) pisce „kupuje" udvaranjem njihovom nacionalizmu ne projektuje li svoj vlastiti nacionalizam u druge ljude.