Kategorija Politika

Koncept „tri plemena“

Koncept „tri plemena“ je ideja koju troglava aždaja pokušava progurati za sasvim normalnu, evropsku, civilizacijsku. To podrazumjeva nastojanje da se u BiH naprave tri odvojena društva – plemena, u okviru kojih bi se birali predstavnici – poglavice, bez ikakvog međuplemenskog miješanja. Činjenicu da

Hoće li Bosnu zadesiti arapska oluja?

Neće se promijeniti ni građanska svijest u BiH, niti će civilno društvo u njoj ikad početi da postoji. Iako Facebook grupa u kojoj se poziva na ulice već broji petnaestak hiljada članova, u njoj se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, niti se znaju pravi razlozi izlaska na ulice. Vlasti nema, konstituisa

Kritički intelektualac i kraj povijesti

Autentični intelektualci, čak i kada su partijsko-politički angažirani, moraju čuvati svoju intelektualnu nezavisnosti i savjest, istupajući dosljedno za najšire demokratske slobode i protiv svih zločina i svih oblika nasilja, s koje god strane dolazili, jer se humani demokratski socijalizam ne može

Nazovi ako…

Listu pod nazivom „Judini sinovi : Popis izdajnika hrvatskog naroda“, čine uglavnom najbolji u Hrvata, poput Slave Kukića, fra Petra Jeleča, Komšića, Markešića. Mesića i drugih, te se nadam da će ovaj tekst doprinjeti mojim ambicijama da zaposjednem barem na 11. poziciju liste jednoga dana, što bi z

…i ovo je Mostar!!!

Ključ koji otvara vrata BiH, nalazi se u Mostaru i Hercegovini. Patriotske državne snage okupljene oko SDP-a su svojim programskim insistiranjem jasno rekli: „Ili ćemo imati slobodnu, demokratsku i evropsku BiH u kojoj vlada pravo i zakon u svim njenim dijelovima, jednako prema svim ljudima, ili je

Ideologija ili mišljenje

Misliti znači misliti vlastitom glavom, misliti neovisno o različitim ideologijama, kolektivnim predstavama i naslijeđenim misaonim uzorcima. Misliti znači odbaciti sve prepreke koje nam priječe dostup do stvari samih, do toga da stvari ugledamo takve kakve jesu, kakve nam se pokazuju same po sebi i