Oznaka Bašar-al-Assad

On je opet tu

Nakon više od dvanaest godina Asad može  nazad u Arapsku ligu. Glavni akteri regiona oslanjaju se na autoritarnu stabilnost.