Oznaka firma Miltex

Miltex Procurement of Uniforms Faces No Competition

In just two years, the Banja Luka-based company "Miltex" has secured 30 contracts for the procurement of firefighting or work uniforms from municipalities, cities, and public institutions in Republika Srpska. A significant portion of these contracts were obtained through direct agreements, while in almost all other cases, the company was the sole bidder in open procedures or competitive requests for public procurement.

Za nabavku uniformi Miltex, konkurencije nema

Za samo dvije godine banjalučka firma „Miltex“ dobila je 30 poslova nabavki vatrogasnih ili radnih uniformi od opština, gradova i javnih institucija u Republici Srpskoj. Značajan dio poslova kompanija je dobila direktnim sporazumima, dok je u gotovo svim ostalim slučajevima bila jedini ponuđač u otvorenim postupcima ili konkurentskim zahtjevima za javnu nabavku.