Oznaka kongres SDA

Jedna vreća kongresa za mog Bakira

Ako zagrebemo malo dublje od 8. Kongresa koji će biti samo teatar, vreća za nabijanje poljuljanog autoriteta Bakira Izetbegovića, SDA je samo u prvom mandatu njenog drugog predsjednika, Sulejmana Tihića, pokušala da minder zamijeni kakvim takvim demokratskim alatima, onima kojim bi se mogle donekle graditi i institucije države. Jer, znajući limite uslovljene Dejtonom, ustavnom strukturom i nadležnostima, kao i političkom igrom glavnih etničkih stranaka iz RS-a i sljedbenika propale tzv. Herceg-Bosne koji imaju političku agendu razgradnje države, SDA kao ključna stranka u vlasti je više vodila računa o sebi nego o državi. Privatizacijom uprave, tajkunizacijom privrede i minderom umjesto institucija, uspostavljen je jedan sistem vlasti kojeg nikakve trojke, šestorke niti bilo koji drugi ''isaci'' mogu deinstalirati. Umjesto toga, i same novoformirane vlasti, zamjenici SDA, postali su dio tog političkog mufljuz matriksa, ali to kao da im je i bila svrha i zadovoljština običnih mahalskih karijerista