Kategorija Ekologija

Šta je divljina?

Još 1967. ta dvojica naučnika predvidela su da će ljudske aktivnosti kao što su seča šume, poljoprivreda i građenje puteva sve više rasparčavati ekosisteme i pretvarati ih u izolovane deliće okružene okeanom koji nazivamo civilizacija – to jest, okružene ljudima i stvarima koje su ljudima potrebne. Biološki diverzitet, povezanost i ekološki procesi zamenjeni su gradovima, autoputevima, velikim univerzitetima i operskim kućama, bibliotekama, predgrađima i kolskim prilazima, stokom i usevima, parkinzima, tržnim centrima i terenima za golf.

Bugarska transformiše rudnike u modernu energetsku industriju

Uz bespovratna sredstva Evropske komisije, Bugarska pokreće transformaciju regiona sa rudnicima Stara Zagora, Ćustendil i Pernik u zonu moderne industrije koja bi trebalo da ponudi veliki broj novih radnih mesta. Vlada neće zatvoriti elektrane na ugalj pre 2038. godine, ali će neki od njih postepeno ispadati iz energetskog sistema, jer više neće biti ekonomski izvodljivo da rade, poručeno je iz državnog vrha.

Klimatske promjene: Hajde da prestanemo da se pretvaramo

„Postoji beskrajna nada“, kaže nam Kafka, „ali ne za nas.“ Ovaj mistični epigram sasvim je prikladan za pisca čiji likovi teže naizgled ostvarivim ciljevima ali, na tragičan ili zabavan način, nikad ne uspevaju da im se približe. Čini mi se, međutim, da je u našem svetu koji brzo tamni jednako istinito i obrnuto: Nema nade, osim za nas.

Pala magla do pola Sarajeva: Ovdje i čist zrak zavisi od političke volje

Zagađenje je tu. I može se riješiti. Prije svega tako što ćemo prestati koristiti fosilna goriva i spaljivati stvari da bismo dobili energiju. Postoje metode i načini koje su dokazano primjenjivi u europskim gradovima, za sve zagađivače. Ali ta rješenja podrazumijevaju i restriktivne mjere i kazne, kaže Denis Žiško

ZELENI TALAS – Ugroženost bez granica

Crvena lista ugroženih vrsta ove godine se povećala. Preko 44.000 vrsta našlo se na ovoj listi pokazao je novi izvještaj Međunarodne unije za očuvanje prirode na COP28 samitu u Dubaiju. Za samo godinu dana dvije hiljade novih vrsta se našlo na ovoj listi.