Oznaka antifašizam

Antifašizam naš svagdašnji: Porcija graha i frtalj patriotizma

Što se Igmanskog marša tiče, za njegove učesnike se konačno može reći da su izgubili rat, jer iako su plodovi njihove borbe debelo obesmišljeni devedesetih, zvaničan poraz nastupa tek sada. Možda su početkom devedesetih izgubili državu za koju su se borili, možda su još ranije izgubili bratstvo i jedinstvo u koje su vjerovali, ali tek sada je došlo vrijeme kada se više ništa od ideja zbog kojih su pregazili igmanski snijeg ne može prepoznati u riječima i djelima onih koji se njima diče.

Hrvatska i antifašizam

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell Zašto ne bi moglo biti Republike Hrvatske bez antifašističke borbe naroda Hrvatske? Piše: Prof. dr. sc. Josip Sruk Bez antifašističke borbe, naroda Hrvatske, niti u jednoj od mogućih varijanti raspleta političke situacije nakon II. svjetskog rata, Hrvatska kao država…

Zašto ljevičari moraju šetati ulicama

Ljevicu treba da odlikuje i beskompromisna borba za ljudska prava i tolerancija naspram šovinizma i mržnje prema Drugima i drugačijima. U sklopu ljudskih prava ljevica se intenzivno zalaže za rodnu ravnopravnost i feminizam spram društvene matrice patrijarhata i seksizma. Daje nesumnjivu podršku manjinskim LGBTIQ pravima naspram izražene homofobije jer to pripada pravu na slobodno izražavanje seksualne ili bilo druge orijentacije, što naravno, nije samo po sebi manje ili više važno od drugih prava.

Što je antifašizam danas?

Spomenik palim borcima antifašističke borbe u Puli – foto: POLOMAP U danima uoči obilježavanja Dana antifašističke borbe ponovno smo svjedočili prekrajanju antifašizma u skladu s nacionalističkom politikom. Selektivno prisvajanje antifašističkih tekovina po nacionalnoj osnovi sasvim sigurno je antiteza NOB-u, a…

Do posljednjeg Daxa

Foto: Grafit Davideu Daxu Cesareu/Graffiti Database U danima kada pola svijeta gori od uličnih protesta u Milanu su održane velike antifašističke demonstracije. Povod je ovog puta svečan, tužan i važan pa ga valja i dostojno obilježiti. Okrugla je godišnjica ubojstva…