Oznaka bliski istok

Ukrajina u senci Bliskog istoka

Međutim, najupečatljiviji nalaz istraživanja Evropskog saveta za spoljne odnose jeste to da mnogi u nezapadnim zemljama, koji veruju da će Rusija prevladati u Ukrajini, takođe veruju da će EU prestati da postoji u roku od 20 godina. To bi trebalo da razbudi evropske lidere da obrate pažnju na činjenicu da ovde nije u pitanju samo ukrajinski suverenitet.

Foreign Policy: Kraj američkog Bliskog istoka

Čelnici Saudijske Arabije, Izraela, Turske i Egipta krčili su svoje puteve, očigledno ne mareći za ključne interese Washingtona. Oni vjeruju da će im bliži politički, ekonomski i vojni odnosi s Rusijom, Kinom, Indijom ili između njih – javni ili tajni – osigurati pogodne alternative SAD-u. Grubo rečeno, četiri američka tradicionalna stuba na Bliskom istoku sada su isuviše krhka da bi se na njih moglo osloniti.