Oznaka RiTe Ugljevik

All our lost arbitrations: Will anyone be held accountable for hundreds of millions of lost disputes?

According to estimates, Bosnia and Herzegovina is currently facing one billion convertible marks in costs related to disputes lost before international arbitration courts. Elektroprivreda RS, Oil terminals  Ploče, Elektroprivreda BiH - these are just some of the energy companies whose millions in lost arbitration awards will be paid or have already been paid by the citizens of this country.

Sve naše izgubljene arbitraže: Hoće li iko odgovarati za stotine miliona KM izgubljenih u sporovima?

Prema procjenama Bosna i Hercegovina u ovom trenutku suočava se s milijardu konvertibilnih maraka troškova vezanih za izgubljene sporove izgubljene pred međunarodnim arbitražnim sudovima. Elektroprivreda RS-a, Naftni terminali Ploče, Elektroprivreda BiH – samo su neke su od energetskih kompanija čije će izgubljene milionske presude platiti ili su već platili građani ove države.