Oznaka Jasmin Mahmuzić

We are not in the conflict of interests: What is connecting Kemal Kozarić and Jasmin Mahmuzić?

In a world of banking connections it is possible to have the wife of a member of ASA Bank’s Board of Directors, Kemal Kozarić, appointed to the key body of the FBiH Banking Agency, and at the same time to have the director of this agency, Jasmin Mahmuzić, preparing his doctoral dissertation at the School of Economics and Business under the mentorship of the former first man of the BiH Central Bank

Koliko para toliko i glazbe: Jasmin Mahmuzić & Dika Slezak na temeljima Žitoprometa

Agencija za bankarstvo FBIH prošle godine izdvojila je 1.7 miliona KM (bez PDV-a) za kupovinu poslovnog prostora u Mostaru. Prema informacijama portala Tačno.net, kupovina ovog objekta od kompanije u suvlasništvu porodice Dinka Dike Slezaka odrazila se na političku podršku HDZ-a prilikom reizbora Jasmina Mahmuzića na poziciju direktora ove institucije.

Prointer u Agenciji za bankarstvo: Preuzima li Srbija kritičnu infrastrukturu Federacije BIH

Za samo 350 hiljada KM bez zahtjeva za sigurnosne provjere Agencija za bankarstvo FBIH omogućila je srbijanskoj kompaniji Energosoft, iza koje se krije Prointer Beograd, kompletan uvid u finansijski sektor Federacije BIH kao i privatne račune građana ovog bh. entiteta. Nastavak je to kontrole kritične infrastrukture FBIH od strane IT kompanija koje se dovode u vezu sa samim političkim vrhom R. Srbije.