Presude Suda za ljudska prava su OBAVEZUJUĆE!

Slaven Kovačević – Foto: Vijesti.ba

Budućnost Bosne i Hercegovine je građanska država što potvrđuje i posljednja presuda Evropskog suda (ES) za ljudska prava u Strazburu u slučaju ”Kovačević”. Bosna i Hercegovina kao jedna izborna jedinica, građani mogu glasati za jednog člana Predsjedništva nezavisno kojem narodu pripada i u kom entitetu živi, dok bi se delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine birali među pripadnicima naroda sa teritorije cijele države a ne sa njenih pojedinih dijelova. To je suština presude koju je objavio Evropski sud. Sve dosadašnje presude suda se moraju  sprovesti čime se garantuje najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda svakog građanina!

Kako se ne bi desilo, kao što je to bilo u prethodnim presudama koje strpljivo kupe prašinu po fiokama i čekaju samilost političara, najveća odgovornost bez sumnje leži na političkim strankama u vlasti sa bosanskim prefiksom jer svako udovoljavanje principu ”legalnog predstavljanja”, uprkos presudama značio bi i njihov politički krah. Dakle, drugovi i drugarice pamet u glavu!

Nadležnosti Evropskog suda za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud ustrojen 1959. godine, sa sjedištem u Strasbourgu. On odlučuje o pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se odnose na povredu građanskih i političkih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Sud svake godine zaprimi više od 50.000 novih zahtjeva o kojima odlučuje vijeće koje čini neki od 47 sudaca iz jednako toliko zemalja članica. Procesi se uglavnom okončaju u roku od tri godine. U trenutku kada utvrdi da je neka država povrijedila jedno ili više tih prava i garancija, taj sud donosi presude koje su obvezujuće za svaku državu i dovode do toga da dotične zemlje imaju obvezu postupati po njima, te mijenjati svoje zakonodavstvo i administrativnu praksu u velikom broju područja kako se slične povrede ne bi ponavljale u budućnosti. Evropski sud za ljudska prava je do 2020. godine donio 1.300 presuda protiv Slovenije, 1.538 protiv Hrvatske, 757 protiv Srbije, 736 protiv Sjeverne Makedonije, čiji državljani su podnijeli daleko veći broj tužbi, te 144 presude protiv Crne Gore. Najviše presuda taj sud je donio protiv Turske njih 11.489, Rusije 7.345, te 6.061 presudu protiv Italije a koje su ujedno i rekorderi po broju neprovedenih presuda.

Obaveza i dužnost države Bosne i Hercegovine kao članice Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope

Bosna i Hercegovina se kao članica Ujedinjenih nacija (UN) i Vijeća Evrope (VE) obvezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda. Kao i ostale zemlje članice, Bosna i Hercegovina je ratificirala međunarodne instrumente u oblasti ljudskih prava, uključujući konvencije Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope i pripadajuće protokole, prema kojima postoji obveza izvještavanja. U svom Ustavu obvezala se osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda koja uključuju pravo na život, pravo na nepodvrgavanje mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupku ili kazni, pravo osobe da ne bude držana u ropstvu ili podčinjenosti ili da obavlja prisilni ili obvezni rad, pravo na slobodu i sigurnost osobe, pravo na pošteno suđenje u građanskim i krivičnim predmetima, te druga prava u vezi s kaznenim postupcima.

Presude Suda za ljudska prava su OBAVEZUJUĆE!

Presude Suda za ljudska prava u Strazburu su dakle obavezujuće i ne treba dolaziti u nikakve dileme kada čitamo reakcije na presudu “Kovačević” nekih takozvanih javnih ličnosti ili bolje rečeno “mešetara” iz BIH, Hrvatske i Srbije koji su umislili da su moćniji od evropskih institucija. Sud za ljudska prava donio je preko 400 takvih presuda za našu državu i one se imaju sprovesti. Dakle, o njima nema pregovora čime je naša država dužna da ih sprovede!

Presudama Suda za ljudska prava je navedeno kako je BiH dužna da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu i Izbornom zakonu BiH, koje pripadnicima nacionalnih manjina, ali i onima koji se izjašnjavaju kao građani, te pripadnicima konstitutivnih naroda na cijelom teritoriju države onemogućavaju kandidiranje na izborima za članove Predsjedništva i Dom naroda parlamenta BiH. To se smatra presedanom u radu ovog suda, jer je od jedne zemlje zatraženo da mijenja svoj ustav. Ovaj presedan takođe potvrđuje ono što već svi znamo; U BiH se masovno krše ljudska prava i diskriminiraju građani!

Presudu mora sprovesti Parlamentarna skupština BiH gdje je za izmjene Ustava BiH potrebna dvotrećinska većina. Dakle potrebno je malo dobre volje koje danas nema. Nigdje tako male zemlje, a većeg političkog licemjerja na čiju sadaku građani BiH čekaju decenijma!

Kao što je neminovnost da će BiH u budućnosti biti građanska tako je neminovnost da će za opsrtruiranje sprovedbe ovih presuda neko morati  odgovarati! Za ovakva nedjela i decenijske krađe naših života ne smije biti oprosta!

Podijelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
VIŠE IZ KATEGORIJE
VEZANI ČLANCI
Njima je pričao moj pradido Husein, a meni, moja nana Rada kako je dobila ime po Radi Vranjšević. Pradido je bio jedan od 247 delegata...